Homework 4-6: News in levels

 

Förmågor:

*Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

*Använda språkliga strategier för att förstå.

 

Centralt innehåll:

*Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

*Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

*Enkla instruktioner och beskrivningar.

*Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

 

Task; News in levels

Go to the website: http://www.newsinlevels.com/

Choose the news; Volcano in Chile erupts and start to listen to level 1 and then continue to level 2 and level 3. Listen many times.

Then you choose your own news and also the level that fit your listening comprehension best.

Also read the text at your chosen level, read and try to understand the content, translate to Swedish.

Then read the whole text in English and also listen to when a parent/sibling/friend reads the text aloud for you.

Write a summary of the news you have read and listen to in your English exercise book. Bring back to school on Thursday 19th of March.

Back at school you will read your summary for a friend and then for the class.

Good luck!

Example; Volcano in Chile erupts.

Level 1

Level 2

Level 3

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *