Att kunna inför matteprovet, kapitel 1 Omkrets och area åk 6

När du har arbetat med kapitel 1Omkrets och area ska du kunna:

  • Jämföra och beskriva grundläggande egenskaper hos geometriska objekt.

Se filmen på usb: Månghörningar

  • Kunna de geometriska figurerna: rektangel, kvadrat, spetsvinklig triangel, trubbvinklig triangel, rätvinklig triangel, liksidig triangel, likbent triangel, parallelltrapets, parallellogram och romb.
  • Beskriva matematiska begrepp, som exempelvis: regelbunden månghörning, månghörning, polygon, diagonal, basvinklar, symmetri, symmetrilinje, spetsig vinkel, trubbig vinkel, rät vinkel, vinkelben, vinkelspets, vinkelbåge, vinkelsumma och parallell.
  • Beskriva och konstruera symmetri.

Se filmen på usb: Symmetrier

  • Uppskatta och bestämma vinklar samt använda gradskiva.

Se filmen på usb: Vinklar

Se filmen Mäta vinklar på :

 

  • Uppskatta och beräkna omkrets och area av månghörningar.

Se filmen på usb: Omkrets av månghörningar

Se filmen på usb: Areaenheter

Se filmen på usb: Arean av rektangel och kvadrat

Se filmen på usb: Triangelns area

 

  • Förklara samband omkrets-area och metoder för beräkningar.

Se filmen Samband omkrets och area på:

 

  • Använda strategier vid problemlösning.

 

För att förbereda dig inför provet så är det bra att själv gå igenom följande punkter och se till att du känner dig säker på allt. Det kan vara bra att titta på filmerna och göra repetitionsuppgifterna på sidorna: 89-90.

 

Lycka till!

Lottis

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *