English homework grade 5-6; Charlie and the chocolate factory, chapter 3

  Listen to chapter 3; Mr Wonka and the Indian Prince. Write down new or difficult words on your paper (the Detective) then predict the next chapter (the Fortune teller) and finally you summarize the chapter (the Cowboy). If you like you can also listen to chapter 2 one more time. Hand in your homework […]

Spanska läxa torsdag 24/9 till torsdag 1/10 – hörövning/text – grupp 1

  Lyssna på länken (kan behöva kopiera länken och klistra in den i webbläsaren) och följ med i texten på pappret. Läs därefter texten på spanska och översätt den till svenska med hjälp av glosorna. https://www.dropbox.com/s/zb3njbw42js7ipd/38%20Ljudspår.aiff?dl=0  

Engelskaläxa v.38-39 åk 4; Am, is, are, have, has, had

Årskurs 4 ska titta på filmerna nedan som första moment i läxan. Filmerna presenterar en repetition på ; am, is, are och även have, has, had. Därefter ska samtliga elever, som moment två i läxan, göra de skriftliga uppgifterna som medföljer eleverna hem när läxan lämnas ut på torsdag 17 september. Läxan lämnas in torsdag […]

Lin slöjdläxa åk 3-6

Syfte med läxan är att ni ska lära er om hur man kan skapa en tråd som sen vävs till ett tyg av en växt som heter: Lin samt bekanta er med några begrepp i produktionen. Titta på filmerna https://www.youtube.com/watch?v=89tZ7Rmy_CM https://www.youtube.com/watch?v=kLPyCj7X7I0   Vad gör man när man…   bråkar linet? skäcktar linet? häcklar linet? spinner […]

Homework 4-6: News in levels

  Förmågor: *Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, *Använda språkliga strategier för att förstå.   Centralt innehåll: *Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden. *Tydligt talad engelska och texter från olika medier. *Enkla instruktioner och beskrivningar. *Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till […]