Musiken i Nordamerika – en läxa för Lyckan

Nordamerika och främst USA har blivit mycket betydelsefull för musikens utveckling och har idag många av de främsta artisterna inom många olika genrer (stilar) inom musiken. Nedanstående kommer nu några frågor som vi berör under lektion.   Vilka olika människogrupper har legat till grund för denna utveckling? Välj en av ovanstående grupper av människor och […]

Att kunna inför matteprov åk 5

När du har arbetat med kapitel Tid och räknesätt ska du kunna: Uppskatta tid – sekunder, minuter och timmar. Jämföra tid Mäta tider – analog tid och digital tid. Välja tidsenheter, göra enhetsbyten (år-dagar-timmar–minuter-sekunder) och beräkningar. Året – månader, dagar, datum, decennium, sekel och kvartal. Se film på usb: Timmar, minuter och sekunder. Se film […]