Att kunna inför matteprov åk 5

När du har arbetat med kapitel Tid och räknesätt ska du kunna: Uppskatta tid – sekunder, minuter och timmar. Jämföra tid Mäta tider – analog tid och digital tid. Välja tidsenheter, göra enhetsbyten (år-dagar-timmar–minuter-sekunder) och beräkningar. Året – månader, dagar, datum, decennium, sekel och kvartal. Se film på usb: Timmar, minuter och sekunder. Se film […]

Att kunna inför matteprovet, kapitel 1 Omkrets och area åk 6

När du har arbetat med kapitel 1Omkrets och area ska du kunna: Jämföra och beskriva grundläggande egenskaper hos geometriska objekt. Se filmen på usb: Månghörningar Kunna de geometriska figurerna: rektangel, kvadrat, spetsvinklig triangel, trubbvinklig triangel, rätvinklig triangel, liksidig triangel, likbent triangel, parallelltrapets, parallellogram och romb. Beskriva matematiska begrepp, som exempelvis: regelbunden månghörning, månghörning, polygon, diagonal, […]

Att kunna inför matteprov Kapitel 1 , Tal och mönster, åk 4

När du är klar med kapitel Tal och mönster ska du kunna: Se mönster i figurer och kunna fortsätta dessa mönster laborativt samt göra generaliserade uträkningar för mönstret, ex. se hur många klossar figur nr 10 har i ett mönster. Du ska kunna redogöra för begreppen: jämn, udda, tal, siffra, fler, färre, öka, minska, addera, […]