Att kunna inför matteprovet, kapitel 1 Omkrets och area åk 6

När du har arbetat med kapitel 1Omkrets och area ska du kunna: Jämföra och beskriva grundläggande egenskaper hos geometriska objekt. Se filmen på usb: Månghörningar Kunna de geometriska figurerna: rektangel, kvadrat, spetsvinklig triangel, trubbvinklig triangel, rätvinklig triangel, liksidig triangel, likbent triangel, parallelltrapets, parallellogram och romb. Beskriva matematiska begrepp, som exempelvis: regelbunden månghörning, månghörning, polygon, diagonal, […]

Att kunna inför matteprov Kapitel 1 , Tal och mönster, åk 4

När du är klar med kapitel Tal och mönster ska du kunna: Se mönster i figurer och kunna fortsätta dessa mönster laborativt samt göra generaliserade uträkningar för mönstret, ex. se hur många klossar figur nr 10 har i ett mönster. Du ska kunna redogöra för begreppen: jämn, udda, tal, siffra, fler, färre, öka, minska, addera, […]

Syror och baser – läxa åk 4-6 fre v.19

Titta på filmen om syror och baser och svara på frågorna under filmen. Dessa kan malas till: lottis@teneriffaskolan.se Förklara vad det är som gör att ett ämne är surt. (ledtråd joner) Vilket pH har sura ämnen? Nämn några ämnen som du har hemma som är sura. Titta i köket och städskåpet. Förklara vad är som gör att […]