Homework 4-6: News in levels

  Förmågor: *Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, *Använda språkliga strategier för att förstå.   Centralt innehåll: *Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden. *Tydligt talad engelska och texter från olika medier. *Enkla instruktioner och beskrivningar. *Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till […]

Ng-ljudet

Den här veckan tränar vi på hur man stavar ljud som stavas med ”ng-ljudet”. 1. Titta på filmen här nedan. 2. Träna på att stava ng-ljudet på elevspel. elevspel 3. Träna på att stava följande ord rätt. -ng gunga, sång, kung -gn lugn, ugn, vagn -nk bänk, vinka, länk -ng  –> -ngn ringa –> ringning, […]

Homework in English 4-6; Scotland and the Scottish accent

Vi fortsätter att lyssna till olika engelska dialekter, denna gång får ni lyssna, lära och försöka urskilja hur den skottska dialekten låter. Ni får även 5 snabba intressanta fakta om landet Skottland. Titta på filmerna och arbeta med det medföljande arbetsbladet om Skottland. Läxan lämnas in torsdagen 5/3. Åk 4: Tittar på filmerna. Tilde I arbetar med […]

Läxa om bomullsproduktion

Denna läxa inom ämnet slöjd tar upp bomullens produktion och hur denna processen påverkar vår miljö och vilka livsvillkor den skapar för många människor i världens fattigare länder. Titta först på nedanstående filmer och besvara sen frågorna. Lämna in era svar i er läxmapp på kommande fredag. Diskutera gärna frågorna med någon vuxen om ni […]