Att kunna inför matteprov Kapitel 1 , Tal och mönster, åk 4

När du är klar med kapitel Tal och mönster ska du kunna: Se mönster i figurer och kunna fortsätta dessa mönster laborativt samt göra generaliserade uträkningar för mönstret, ex. se hur många klossar figur nr 10 har i ett mönster. Du ska kunna redogöra för begreppen: jämn, udda, tal, siffra, fler, färre, öka, minska, addera, […]