Lin slöjdläxa åk 3-6

Syfte med läxan är att ni ska lära er om hur man kan skapa en tråd som sen vävs till ett tyg av en växt som heter: Lin samt bekanta er med några begrepp i produktionen. Titta på filmerna https://www.youtube.com/watch?v=89tZ7Rmy_CM https://www.youtube.com/watch?v=kLPyCj7X7I0   Vad gör man när man…   bråkar linet? skäcktar linet? häcklar linet? spinner […]

Homework 4-6: News in levels

  Förmågor: *Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, *Använda språkliga strategier för att förstå.   Centralt innehåll: *Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden. *Tydligt talad engelska och texter från olika medier. *Enkla instruktioner och beskrivningar. *Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till […]

Ng-ljudet

Den här veckan tränar vi på hur man stavar ljud som stavas med ”ng-ljudet”. 1. Titta på filmen här nedan. 2. Träna på att stava ng-ljudet på elevspel. elevspel 3. Träna på att stava följande ord rätt. -ng gunga, sång, kung -gn lugn, ugn, vagn -nk bänk, vinka, länk -ng  –> -ngn ringa –> ringning, […]