Slöjdläxa 4-6 Popnitning

Nitning är en teknik man kan använda när man vill sammanfoga två plåtbitar. Denna teknik var mycket vanlig förr men har idag ersatts till stor del av svetsning. Dock används nitning till viss del än idag bland annat när man bygger flygplan och broar. Titta på nedanstående två filmer, som också ligger på ”Studion” https://www.youtube.com/watch?v=capFBIPt1IY […]