Syror och baser – läxa åk 4-6 fre v.19

Titta på filmen om syror och baser och svara på frågorna under filmen. Dessa kan malas till: lottis@teneriffaskolan.se Förklara vad det är som gör att ett ämne är surt. (ledtråd joner) Vilket pH har sura ämnen? Nämn några ämnen som du har hemma som är sura. Titta i köket och städskåpet. Förklara vad är som gör att […]