Att kunna inför matteprov åk 5

När du har arbetat med kapitel Tid och räknesätt ska du kunna: Uppskatta tid – sekunder, minuter och timmar. Jämföra tid Mäta tider – analog tid och digital tid. Välja tidsenheter, göra enhetsbyten (år-dagar-timmar–minuter-sekunder) och beräkningar. Året – månader, dagar, datum, decennium, sekel och kvartal. Se film på usb: Timmar, minuter och sekunder. Se film […]